Vì sao lựa chọn Pacific Cross Việt Nam?

Chúng tôi là đối tác duy nhất tại Việt Nam của Hiệp hội Hỗ trợ Quốc tế (IAG) – là tổ chức gồm các công ty hỗ trợ có phạm vi hoạt động trên toàn thế giới. Các thành viên của Hiệp hội được kết nối với một mục tiêu chung là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp cho các khách hàng đang cư trú hay du lịch ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nhờ mối quan hệ hợp tác này, Pacific Cross Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt cho các công ty bảo hiểm tại Việt Nam và khách hàng của họ.