HỖ TRỢ TẠI VIỆT NAM

Dịch vụ

Giới thiệu bệnh viện và bác sĩ

Chúng tôi sẽ giới thiệu bệnh nhân đến cơ sở y tế phù hợp và sắp xếp việc điều trị.

Phiên dịch và dịch thuật các vấn đề về y khoa

Chúng tôi cung cấp dịch vụ phiên dịch và dịch thuật giữa tiếng Việt và tiếng Anh, tiếng Trung hoặc các ngôn ngữ chính khác.

Sắp xếp dịch vụ không cần tiền mặt và quản lý thanh toán

Nếu bệnh nhân có bảo hiểm du lịch quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu họ đến các đối tác cung cấp dịch vụ y tế không cần dùng tiền mặt.